COLUMN

 

Wordt de Geefwet een kwestie van geven en nemen?

Het kabinet Rutte is van plan om door middel van de Geefwet het geven aan culturele doelen fiscaal aantrekkelijker te maken. Niet alleen aantrekkelijker dan de nu bestaande regelingen, maar ook fiscaal voordeliger dan geven aan andere goede doelen, zoals bijvoorbeeld de kerk en fondsen voor medisch onderzoek, internationale hulp en milieu. Het fiscale voordeel zit ‘m in een verhoging van de aftrek van 100% naar 150%. Algemeen wordt aangenomen dat deze bevoorrechte positie ter compensatie dient voor de bezuinigingen op cultuur en de BTW verhoging voor theater- en concertkaartjes.

In de huidige situatie kost een aftrekbare gift van € 100 in de hoogste inkomstenbelasting-schijf minimaal € 48 netto. Als de Geefwet ongewijzigd wordt aangenomen kunnen de netto kosten tot € 22 dalen, namelijk € 100 x 150% x 52% IB = € 78 belastingvoordeel !

Behalve dat het om een culturele instelling moet gaan is een andere belangrijke voorwaarde om van dit voordeel te kunnen profiteren dat de instelling als ”Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)” wordt aangemerkt. Over ANBI’s is de laatste tijd nogal wat te doen geweest. Door gewijzigde wetgeving zijn veel muziekverenigingen per 1 juli j.l. hun ANBI-status kwijtgeraakt. Professionele symfonieorkesten behouden de ANBI-status, maar harmonieorkesten en fanfares raken het kwijt.

Niet iedere muziekvereniging heeft zich daar zomaar bij neergelegd. Zij proberen de belastingdienst op andere gedachten te brengen door aan te tonen dat zij het Algemeen Nut dienen en er niet alleen zijn voor een particulier belang. Het is nog niet duidelijk hoe de belastingdienst (lees: de staatssecretaris van Financiën) hierop zal reageren. Maar als hij toch de ANBI-status aan muziekverenigingen toestaat zullen sportverenigingen spoedig ook bij hem op de stoep staan. Ik betwijfel of dat vooruitzicht de muziekverenigingen zal helpen.

Jaap Beunke
september 2011

© 2007-2023 Copyright drs JJ Beunke
Alle rechten voorbehouden