COLUMN

 

BTW-correctie privégebruik auto van de zaak

Op 1 juni 2011 heeft Rechtbank Haarlem beslist dat de Belastingdienst de hoogte van de BTW-correctie (bijtelling !) voor het privégebruik van de auto van de zaak ten onrechte afhankelijk had gemaakt van de CO₂-uitstoot van die zakelijke auto’s. Milieuzuinige auto’s werden dus minder zwaar belast dan vervuilende auto’s. De rechtbank oordeelde dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en dat de BTW-correctie moet worden berekend op basis van de meest gunstige bijtelling in de inkomstenbelasting. De laatste jaren bedraagt de bijtelling in de inkomstenbelasting 0% voor zeer zuinige auto’s en dus zou de BTW-correctie € 0 (12% van € 0) in die jaren moeten zijn.

Op 23 februari 2012 heeft Gerechtshof Amsterdam de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bevestigd. Als de Hoge Raad zich bij deze uitspraken aansluit dan levert dat een mooi voordeel op voor de door lastenverzwaringen geplaagde ondernemer die tijdig tegen de aangegeven BTW-correctie(s) bezwaar heeft gemaakt.

De staatssecretaris van Financiën zag de bui al hangen en heeft snel vanaf 1 juli 2011 een nieuwe regeling laten ingaan, losstaand van de bijtelling in de inkomstenbelasting. Het werkelijke privégebruik door werknemers en ondernemers met een “gratis” auto van de zaak wordt sindsdien als een BTW-belaste fictieve dienst aangemerkt, waarbij vanaf die datum ook woon-werkverkeer tot het privégebruik wordt gerekend.

Ter voorkoming van administratieve rompslomp is goedgekeurd dat de BTW-correctie forfaitair op 2,7% van de catalogusprijs (inclusief BPM en BTW) van de auto mag worden berekend. Maar het loont de moeite om uit te rekenen of bijtelling op basis van werkelijk privégebruik wellicht voordeliger is. Vooral bij relatief veel zakelijke kilometers of als de auto reeds is afgeschreven moet dus niet te snel met het 2,7%-forfait worden gerekend. De keerzijde is helaas dat er dan wel een kilometeradministratie moet worden bijgehouden om de verhouding zakelijke/privé kilometers te kunnen bepalen. Of, zoals een bekende voetbalgoeroe ooit zei: ieder nadeel … etc.

Jaap Beunke
mei 2012

© 2007-2022 Copyright drs JJ Beunke
Alle rechten voorbehouden