COLUMN

 

Blauwe enveloppen

In het begin van het jaar vallen de blauwe enveloppen weer in de bus en worden vele belastingplichtigen “uitgenodigd” om hun aangifte inkomstenbelasting in te dienen.
Dat is een moment om uw fiscale aangelegenheden weer onder de loep te nemen.
Voor vragen kunt u uiteraard de “Belastingtelefoon” bellen, maar de kans bestaat dat u door een welwillende werkstudent te woord wordt gestaan die niet het voor u meest gunstige antwoord geeft.

Bovendien heeft u te maken met een Belastingdienst die steeds verder gaat in de automatisering van haar werkzaamheden, terwijl dat bepaald niet vlekkeloos verloopt. Dat kan zowel positief als negatief voor belastingplichtigen uitpakken.

Een van de nadelen is dat toeslagen vaak veel te laat worden uitgekeerd waardoor veel mensen in liquiditeitsproblemen komen. De “klanten” van de Belastingdienst moeten maar afwachten of de automatiseringsproblemen snel worden opgelost zodat ze dit jaar van deze problemen blijven gevrijwaard.

Een ander voorbeeld is de zaak van “de man van drie miljoen”. In deze zaak had een man per ongeluk in zijn aangifte inkomstenbelasting € 3.419.635 in plaats van € 3.419 als aftrekbare hypotheekrente opgegeven. Door de automatische verwerking van de aangifte bij de Belastingdienst bleef de fout onopgemerkt en werd de aanslag, met een negatief belastbaar inkomen uit werk en woning, conform de aangifte opgelegd. De belastinginspecteur kwam er te laat achter dat er een grote fout was gemaakt en legde een navorderingsaanslag op. “De man van drie miljoen” ging naar de belastingrechter en kreeg uiteindelijk op 7 december 2007 van de Hoge Raad gelijk. De navorderingsaanslag werd vernietigd.

In dit geval was de aangifte per abuis verkeerd ingevuld, maar als een aangifte opzettelijk onjuist wordt ingevuld (kwade trouw) dan is een navordering wel mogelijk.

Jaap Beunke
januari 2008

© 2007-2022 Copyright drs JJ Beunke
Alle rechten voorbehouden